ЗАСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ "КРИПТО АВТОГРАФ"

"Крипто Автограф" - призначений для використання в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, системах електронного документообігу, електронного банкінгу, електронного трейдингу та електронних платіжних системах з метою забезпечення реалізації механізму авторизації користувачів системи, а також обчислення значення електронного цифрового підпису, шифрування / розшифрування інформації в процесі її передачі та обробки.

 

"Крипто Автограф" забезпечує отримання та використання послуг електронного цифрового підпису (сертифікації відкритого ключа, отримання позначки часу, визначення статусу сертифіката у реальному часі, визначення статусу сертифіката за списками відкликаних сертифікатів) від провідних акредитованих центрів сертифікації ключів України.

 

Використання JavaScript, SOAP, WebSocket Security забезпечує можливість інтеграції "Крипто Автограф" до портальних рішень (веб-орієнтованих реалізацій) з метою забезпечення накладання та перевірка електронного цифрового підпису, шифрування та розшифрування інформації, аутентифікації користувача в системі за наявності в нього відповідних ключових даних та сертифіката відкритого ключа (eIDAS), реалізації національних криптографічних стандартів у веб – додатках із використанням провідних веб – оглядачів.

 

"Крипто Автограф" відповідає вимогам чинного законодавства України, підзаконним нормативно-правовим актам, державним стандартам (ДСТУ, ДСТУ ISO/ІЕС, ДСТУ ETSI TS), міжнародним стандартам криптографії з відкритим ключем (PKCS), робочим пропозиціям (RFC), Європейським телекомунікаційним стандартам (ETSI TS).

ЗАСІБ КЗІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

!!!!

- генерацію ключових даних.

- використання смарт-карт та токенів.

- електронний цифровий підпис.

- шифрування даних.

- перевірку статусу сертифікатів PKI.

- позначку часу.

- реалізацію на Javа.

- взаємодію за SOAP.

- взаємодію за JavaScript.

- взаємодію за WebSocket.

- взаємодію за WebSocket Security.

- інтеграцію у веб-додатки.

- взаємодію з АЦСК та ЦЗО.

- балансування навантаження.

- кластеризацію та відмовостійкість.

- підтримку провідних веб-оглядачів.

- сертифікацію Держспецзв'язку.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

!!!!

- простота інтеграції в інформаційні системи.

- зручність та простота налаштування.

- відповідність вимогам законодавства.

- технічна підтрика рішення.

- оновлення та модернізація версій.

- підтримка провідних АЦСК.

- цифровий підпис ID-картою громадянина.

- цифровий підпис токеном "EFIT KEY".

 

NFC-РІДЕР ДЛЯ ID-ПАСПОРТІВ

 

Робоча частота: 13,56 МГц
Протоколи: ISO 14443 Type A and B
Mifare© 13,56 МГц ISD 14443

PC / SC, CCID

Інтерфейс: USB 2.0 Full Speed
Відстань: не більше 10 см. для NFC
ОС: Windows, Linux, MacOS